Heeft u enige vragen of opmerkingen?
Dan kunt u hier contact met ons opnemen.
U kunt een e-mail sturen of hoogst persoonlijk even bellen op 0625418782.

'; $pI++; } if(strlen($_POST['woonplaats']) < 2) { $pError .= '- Je hebt je woonplaats niet ingevuld!
'; $pI++; } if(strlen($_POST['email']) < 6 || !ereg('@',$_POST['email']) || !ereg('.',$_POST['email'])) { $pError .= '- Je hebt geen geldig email-adres ingevuld!
'; $pI++; } if(strlen($_POST['bericht']) < 10) { $pError .= '- Je hebt geen geldig bericht ingevuld!
'; $pI++; } if(!empty($pError)) { // Als er dan toch errors zijn.. echo ($pI == 1) ? 'De volgende fout is opgetreden:
' : 'De volgende fouten zijn opgetreden:
'; // even kijken of het meervoud of enkelvoud is. echo $pError; // echoŽn van de error(s) } else { // uiteindelijk toch mailen :) $pHeader = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $pHeader .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $pHeader .= "To: ".$cVoornaam." <".$cEmail.">\r\n"; $pHeader .= "From: ".$_POST['voornaam'].$_POST['achternaam']." <".$_POST['email'].">\r\n"; $achternaam = (!empty($_POST['achternaam'])) ? '
Naam: '.$_POST['achternaam'] : ''; $straatnaam = (!empty($_POST['straatnaam'])) ? '
Straatnaam: '.$_POST['straatnaam'] : ''; $huisnummer = (!empty($_POST['huisnummer'])) ? '
Huisnummer: '.$_POST['huisnummer'] : ''; $postcode = (!empty($_POST['postcode'])) ? '
Postcode: '.$_POST['postcode'] : ''; $woonplaats = (!empty($_POST['woonplaats'])) ? '
Woonplaats: '.$_POST['woonplaats'] : ''; $telefoonnummer = (!empty($_POST['telefoonnummer'])) ? '
Telefoonnummer: '.$_POST['telefoonnummer'] : ''; $pBericht = 'Het volgende bericht is gestuurd via het contact formulier:'.$_POST['bericht'].$voornaam.$achternaam.$bedrijf.$straatnaam.$huisnummer.$postcode.$woonplaats.$telefoonnummer.$faxnummer.$website; mail($cEmail,$cOndPre.' '.$_POST['onderwerp'].' '.$cOndSuf,$pBericht,$pHeader); if(isset($_POST['usermail'])) { // Als de persoon het vakje 'Ook naar mezelf mailen' heeft aangevinkt... $pBerichtUser = 'Het volgende bericht heb je verstuurd via contact formulier:


'.$_POST['bericht']; mail($_POST['email'],$cOndPre.' '.$_POST['onderwerp'].' '.$cOndSuf,$pBerichtUser,$pHeader); } echo 'De e-mail is succesvol verzonden! Klik hier om terug te keren naar de homepage. '; setcookie('mailform',1,time()+($cSpam*60)); // cookie zetten tegen spam $pShow = true; // formulier wordt niet weer getoond } } // Kijken of er een waarde moet worden gegeven aan velden... $pVoornaam = (isset($_POST['voornaam'])) ? $_POST['voornaam'] : ''; $pAchternaam = (isset($_POST['achternaam'])) ? $_POST['achternaam'] : ''; $pBedrijf = (isset($_POST['bedrijf'])) ? $_POST['bedrijf'] : ''; $pStraatnaam = (isset($_POST['straatnaam'])) ? $_POST['straatnaam'] : ''; $pHuisnummer = (isset($_POST['huisnummer'])) ? $_POST['huisnummer'] : ''; $pPostcode = (isset($_POST['postcode'])) ? $_POST['postcode'] : ''; $pWoonplaats = (isset($_POST['woonplaats'])) ? $_POST['woonplaats'] : ''; $pTelefoonnummer = (isset($_POST['telefoonnummer'])) ? $_POST['telefoonnummer'] : ''; $pFaxnummer = (isset($_POST['faxnummer'])) ? $_POST['faxnummer'] : ''; $pEmail = (isset($_POST['email'])) ? $_POST['email'] : ''; $pWebsite = (isset($_POST['website'])) ? $_POST['website'] : ''; $pOnderwerp = (isset($_POST['onderwerp'])) ? $_POST['onderwerp'] : ''; $pBericht = (isset($_POST['bericht'])) ? $_POST['bericht'] : ''; // kijken of het cookie bestaat, zoja dan wordt het formulier niet getoond. if(isset($_COOKIE['mailform'])) { $pShow = true; echo 'Je kunt maar een keer per '.$cSpam.' minuut een e-mail versturen!'; } if(!isset($pShow)) { // het formulier als $pShow niet bestaat. ?>

   -Naam
   -Straatnaam -Huisnummer
   -Woonplaats -Postcode
   -Telefoon
   -Email

   Bericht voor uw e-mail hieronder invullen: